One drop, one tree!

SAEY compenseert al sinds 2017 zijn directe CO2-uitstoot. Op vandaag willen we nog een extra stap zetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
SAEY vindt hiervoor een partner in Graine de Vie. Voor elke levering van SAEY wordt een boom geplant in Madagaskar.

EN1090 certificering

In 2015 werden 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen naar voren geschoven door de Verenigde Naties. Dat SAEY zich hiervoor engageert, is ondertussen duidelijk. 

Met Graine de Vie heeft SAEY een partner gevonden om een bijdrage te leveren in enkele van deze ontwikkelingsdoelstellingen. Graine de Vie is een NGO met als doel om de ecologische voetafdruk van de bewoners van de geïndustrialiseerde landen te compenseren door het planten van bomen in ontwikkelingslanden. Graine de Vie heeft sinds de start van hun project al meer dan 19 miljoen bomen geplant.

SAEY investeert in dit project door het engagement om bij elke levering een boom te planten in Madagaskar. Zo draagt u als klant ook onrechtstreeks bij aan dit project en dus aan het milieu.

Waarom Madagaskar? Madagaskar is één van de armste landen ter wereld en heeft te lijden onder massale ontbossing. Het land beschikt daarentegen over een klimaat dat snelle boomgroei mogelijk maakt, een overheid die positief staat tegenover het project van herbebossing en een bevolking die er graag aan meewerkt.

Op deze manier draagt SAEY een steentje bij in duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 1 (no poverty), 2 (zero hunger), 11 (sustainable cities and communities), 13 (climate action), 15 (life on land) et 17 (partnerships for the goals).

Sustainable development goals one drop one tree

Wenst u meer informatie over dit project? Bezoek dan zeker de website van Graine de Vie.

Terug naar nieuwsoverzicht