Best Managed Companies 2020

close

SAEY vanbuiten, MACHTIG vanbinnen

SAEY… een naam die nogal vaak geassocieerd wordt met onze groene gevel en dito vrachtwagens, maar wat gaat er schuil achter die ‘SAEYe’ groene façade?
 

Inloggen
EASY-portal

Klantenportaal om te bestellen en te consulteren

 


Planet

SAEY wil zijn activiteiten leiden met zorg voor milieu.

Volgende beleidskeuzes moeten hiertoe bijdragen:
 • Wij sensibiliseren onze medewerkers voor de problematiek van klimaatopwarming en milieu. Actieve deelname aan werkgroepen die rond deze thema’s acties treffen, wordt aangemoedigd.
   
 • Bij gelijke commerciële voorwaarden geven we de voorkeur aan staalleveranciers die op ecologisch vlak toonaangevend zijn (vooral m.b.t. CO2-uitstoot per ton staal) en die bij voorkeur dichtbij gelokaliseerd zijn. 
   
 • De supply chain wordt zoveel mogelijk gestroomlijnd en een groeiend aandeel van de aanvoer van materialen verloopt per schip tot in het hart van onze afzetmarkten (nu reeds 50%).
   
 • Ons kwaliteitssysteem moet steeds verder evolueren om ons toe te laten feilloos te werken zonder herwerking of afval die een nutteloze extra belasting van het milieu met zich meebrengen.
   
 • We meten ons direct verbruik aan energie (scope 1 & 2) en nemen onophoudelijk maatregelen om dit verbruik te verlagen en aldus onze rechtstreekse CO2-uitstoot te verminderen. De voornaamste hefbomen liggen in elektriciteitsverbruik van onze fabrieken, brandstof voor de uitlevering van onze goederen per vrachtwagen en brandstof voor personenvervoer van onze medewerkers. We treffen acties om fietsen naar het werk te stimuleren.
   
 • We investeren om eigen groene energie op te wekken, met zonnepanelen op onze daken. De elektriciteit die we bijkomend inkopen is volledig afkomstig van hernieuwbare energiebronnen.
 • Onze externe transportbedrijven sensibiliseren we om het zuinigste vrachtwagenpark uit te baten.
 • We zetten stappen om onze onrechtstreekse CO2-uitstoot (scope 3 bij toeleveranciers) te verminderen.

 

Verder wil SAEY steun geven aan projecten die:
 • Op een andere manier klimaatverandering bestrijden of de impact ervan helpen opvangen.
   
 • Duurzame landbouw promoten.
   
 • Armoede en honger bestrijden in ontwikkelingslanden (wat het uiteindelijk mogelijk maakt om oog voor ecologie te hebben).
   
 • Toegang tot onderwijs te verschaffen in ontwikkelingslanden (wat uiteindelijk armoede bestrijdt en bijgevolg te hoge nataliteit tegenwerkt).
   
 • Bedreigde ecosystemen beschermen of herstellen en de biodiversiteit bevorderen.
   
 • Dierenwelzijn bevorderen.
   
 • Inclusie van vluchtelingen beogen.


Daarnaast levert SAEY pionierswerk in het actief promoten van staal met hoge vloeigrens. Door klanten te helpen in het ontwikkelen van producten die lichter zijn, worden minder grondstoffen en energie verbruikt.

Met onze klanten willen we ook nadenken hoe we onze staalproducten kunnen hergebruiken op het einde van de levensduur van de goederen die zij ermee vervaardigd hebben.

 
 
 
Close

Solliciteer

Laat een bericht achter en onze agent zal per e-mail antwoorden.